Bomenpad Stadspark: Volgorde bomen en de QRL tekstpagina’s

1 Bijenboom
2 Ruwe berk
3 Tamme kastanje
4 Mispel
5 Notarisappel
6 Okkernoot
7 Europese hopbeuk
8 Zwarte den
9 Hollandse Iep
10 Meidoorn
11 Gewone beuk
12 Esdoorn
13 Canadese populier
14 Amerikaanse Eik
15 Hollandse Linde
16 Gewone Es
17 Schietwilg
18 Zomereik
19 Zoete kers Boskriek