Dronebeelden van schooltuin Westpark

Bezoekers over onze tuin: "..een echt paradijsje", "...een bloeiende oase"

 

Schooltuin Westpark natuurlijk NATUURLIJK!

 

Schooltuin Westpark is de jongste (2012) van de vier schooltuinen van de Gemeente Groningen.

Doel is het geven van natuur- en duurzaamheideducatie voor basisscholen aan de noordwestkant van de stad.

De tuin is een natuurlijke en veilige leeromgeving met alle mogelijkheden om de veertig lessen van de Groene Leerlijn te kunnen geven.

Oase van bloemen

 

een natuurlijke vijver vol met leven

 

 

 

 

 

 

 

Zonne-energie en gasloos

We kunnen beschikken over een mooi ingericht en ruim leslokaal. Naast het geven van lessen, koken we daar op zonne-energie: 'kokenuitdetuin'.

De locatie is gasloos en op ons kantoortje hebben we een mooi groen sedumdak.

 

Vijver en bijenstal

Voor de buitenlessen maken we voor de leerlingen gebruik van een overkapping.

Onze bloemenweide

Achter onze natuurlijke vijver - vol salamanders en druk bezocht door watervogels - staat een educatieve bijenstal. Daar zijn de bijen hard aan het werk om de biodiversiteit in de tuin te versterken en om honing te produceren. Binnenkort krijgen we een nieuwe koude kas.

 

Tuintjes en hofjes

De tuin is omsloten door een talud met coniferen en steeds meer loofbomen. Naast kleine bosjes vind je er een bloemenweide, een vlinder-, vogel- en een kruidentuin.

Maar het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de tuintjes en de hofjes waar verschillende groepen zes en groepen drie van de basisscholen tuinieren.

Druk bezig op de tuintjes

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk (moes)tuinieren

De oude vloeivelden van de Suikerfabriek vormen de ondergrond van het terrein, daar komt dan ook de straatnaam Tarralaan vandaan.

We zijn bijna volledig overgestapt op natuurlijk (moes)tuinieren. Dit betekent dat we de grond zo min mogelijk bewerken voor een zo gezond mogelijk bodemleven.

Samen met onze leerlingen maken we dit stukje bodem van Groningen een beetje gezonder en genieten we van een smakelijke en gezonde oogst.

 

Onze ‘biodiverse’ buren

Verderop aan de Tarralaan groeit de biodiversiteit en de lokale voedselvoorziening dankzij onze buren PlukN van het Voedselbos, Tuinindestad en de zelfoogsttuin in wording.  Inmiddels is ook Tiny Houses Westpark voor een groot deel aangelegd.

 

Wie werken er op schooltuin Westpark?

Rik, de tuinleider met de hoed. Rienk, onze hovenier van de schooltuin.

Rik, de tuinleider met de hoed

En tuinjuffen Rixt en Hedy. Zij bedenken en geven lessen en experimenteren met tuinieren en proeven van de tuin.

 

Contactgegevens:

Adres schooltuin Westpark: Tarralaan 2, 050-3676330

Tuinleider: Rik Breed,

E-mailadres: rik.breed@groningen.nl