1. Canada -populier (populus canadensis)

Beschrijving boom:

De rechte stam van de canadapopulier buigt onder invloed van de wind niet of nauwelijks door en breekt niet snel. Dat maakt hem tot een populaire boom voor houtwinning of voor aanplant in de kustgebieden.

Gebruik hout:

Door zijn snelle groei levert de canada-populier in korte tijd een grote houtopbrengst voor o.a. pallets en klompen.

Bijzonderheden:

Deze bomen zijn grote waterverdampers die daarom vaak in natte gebieden zoals uiterwaarden worden aangeplant.

 

 

Woordspel Letter 13. Welke letter staat 3x in de …… populier?