Uitleen bovenbouw

Bovenbouw Afval Spelenderwijs leren leerlingen over afval. Wat gooien wij allemaal weg? Wat is zwerfafval? Ga zelf afval scheiden met het kwartetspel, zing samen het afvallied en leer door middel van proefjes hoe natuurlijk afval verteert en welke rol bodemdieren hebben in dit proces. Bomen Leer meer over bomen. Wat vertellen de jaarringen ons? Welke…

Lees meer

Uitleen middenbouw

Middenbouw Afval Spelenderwijs leren leerlingen over afval. Wat gooien wij allemaal weg? Wat is zwerfafval? Ga zelf afval scheiden met het kwartetspel, zing samen het afvallied en leer door middel van proefjes hoe natuurlijk afval verteert en welke rol bodemdieren hebben in dit proces. Bomen Leer meer over bomen. Wat vertellen de jaarringen ons? Welke…

Lees meer

Uitleen onderbouw

Onderbouw Afval Spelenderwijs leren leerlingen over afval. Wat gooien wij allemaal weg? Hoe scheid je afval goed? En hoe verteert natuurlijk afval? Ook de bodemdieren komen aan de orde. Centraal staat het verhaal van Pieter de Pier, een regenworm. Horen Hoe kun je horen? Op een speelse manier maken leerlingen kennis met dit zintuig. Zij…

Lees meer

Uitleen dieren, nesten en schedels

Vogels A – C Alk Auerhoen Appelvink Bontbekplevier Bonte strandloper Bokje Boerenzwaluw Beflijster Bonte vliegenvanger Bonte kraai Brilduiker Bergeend Brandgans Buizerd Blauwe reiger Bergeend Vogels D – F Dodaars Draaihals Dwergstern Ekster Fuut Fazant Vogels G – I Goudplevier Groenpootruiter Grutto Groene specht Grote bonte specht Gierzwaluw Grote jager Grote stern Graspieper Gekraagde roodstaart Groenling…

Lees meer