Wegwijs in Water

Handleiding bovenbouw Wegwijs in Water

Handleiding onderbouw Wegwijs in Water

Werkboekje wegwijs in water MB-BB 

Kleuterwaterpad Buitenbladen

Hoe schoon is het water in de buurt van uw school? Laat leerlingen meten! Ze helpen hiermee de gemeente bij het onderzoek naar de waterkwaliteit. De waterkwaliteitsmeting is een onderdeel van het arrangement ‘Wegwijs in Water’.

Water is belangrijk
Dat we droge voeten en schoon drinkwater hebben is niet vanzelfsprekend. Daarom heeft NDE in samenspraak met de gemeente, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en het drinkwaterbedrijf Groningen het arrangement ‘Wegwijs in Water’ ontwikkeld, waarin leerlingen spelenderwijs van alles leren over water en onderzoek doen naar de waterkwaliteit bij school.

Waaruit bestaat ‘Wegwijs in Water’?
Wegwijs in Water bestaat uit 5 onderdelen:
1. Een digiles ’De aarde, een bol vol water’ (v.a. groep 5), een informatieve les met filmpjes voor verschillende bouwen
2. Het Waterlab: een circuit met proefjes voor OB (groep 1 t/4) en MB/ BB (groep 5 t/m 8)
3. Het buitencircuit, waarbij de waterkwaliteit gemeten wordt (v.a. groep 5)
4. Een Waterpad voor de kleuter- en onderbouw (groep 1 t/m 4)
5. Plus bouwstenen: een bezoek aan waterbedrijf, waterzuivering, gemeente of waterschap, of elementen van educatieve programma’s van deze ‘waterpartners’.

Het Waterlab is ontwikkeld door kunstenaar Martin Borchert. Het is speels, inventief en leerzaam. In overzichtelijke stapjes maken leerlingen hierin kennis met de verschillende eigenschappen van water. Het buitencircuit is gebaseerd op ‘Watch!’, het wateronderzoeksproject van IVN voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Teamtraining
Aan het project ‘Wegwijs in Water’ is een teamtraining verbonden. Op een margemiddag of andere geschikte tijd komen medewerkers van IVN en NDE bij u op school. Het hele team kan dan zelf ervaren hoe leuk en zinvol het is om te werken met water!

Op school
NDE haalt en brengt de materialen die nodig zijn voor het project. Er zit een overzichtelijke handleiding bij met achtergronden, informatie over het gebruik ervan, informatieve sites en verdere lessuggesties. U kunt de materialen 6 weken lang op school houden. Het formulier met de uitslag van het onderzoek naar de waterkwaliteit vind u op homepage van de NDE site.

Interesse?
Wilt u samen met uw leerlingen de gemeente helpen met het onderzoeken van de waterkwaliteit? Neem dan contact op met NDE 050-367 63 21 of mail naar nde@groningen.nl.

Samen met uw school maken we er een spetterend evenement van!