Wat is scholennetwerk?

Natuuronderwijs op de basisschool

Als leerkracht wilt u een rijke leeromgeving creëren. Met lessen die hoofd, hart en handen prikkelen. Waarin leerlingen hun zintuigen gebruiken, onderzoeken, zich verwonderen en samenwerken. Onderwijs waarin natuur en duurzaamheid belangrijke waarden zijn.
Klinkt u dit goed in de oren? Zet u zich dan in als coördinator van NDE. Door uw activiteiten stimuleert u de rijke leeromgeving op school en maakt u leerlingen en collega’s enthousiast voor thema’s rond natuur en duurzaamheid.
Wat krijgt u als netwerkschool?
Het aanbod van NDE is gratis voor alle basisscholen in de gemeente Groningen. U krijgt:
• natuuronderwijs met hoofd, hart en hand: uitdagende methode vervangende en -aanvullende lessen op schooltuin, in de klas of een andere locatie (natuurpaden, buitentochten, groene leerlijn)
• een aanbod van exclusief educatief materiaal voor groep 1 tot en met groep 8
• begeleiding van educatief medewerkers, die werken vanuit uw vraag
• inspirerende netwerkbijeenkomsten met waardevolle, praktische materialen voor alle scholen en schoollocaties
Netwerkbijeenkomst
NDE organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst waar leerkrachten ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Kort maar krachtig, want NDE weet hoe druk leerkrachten het hebben.
Enthousiasme
Leerkrachten geven aan dat de bijeenkomsten hen inspireren. Er borrelen spontaan ideeën op en het enthousiasme voor natuuractiviteiten neemt toe. Na afloop krijgt elke school een pakket rond het thema mee: nuttig materiaal dat in de klas te gebruiken is. NDE maakt van elke bijeenkomst een verslag, zodat u alle informatie kunt nalezen en kunt delen met collega’s.
Data 2016
Maandag 11 januari, maandag 21 maart, maandag 13 juni, maandag 30 oktober.
Elke bijeenkomst vindt plaats van 16.00 uur tot 17.15 uur op de kinderwerktuin Westpark, Tarralaan 2 in Groningen.
Uw school ontvangt hierover altijd van tevoren bericht.
Lesmaterialen natuuronderwijs
Iedere schoollocatie krijgt een pakket met materiaal rond het thema. Kon u niet aanwezig zijn? Geen probleem, u kunt altijd achteraf een pakket afhalen.
Wilt u zich aanmelden als netwerkschool? Neem dan contact met ons op!