Tentoonstellingen 4ever en Duurzaam Denken

Interactieve tentoonstelling 4ever interactieve tentoonstelling 4ever

Kinderen ervaren de uitdaging om gebruiksvoorwerpen zó te ontwerpen dat hun bestanddelen in andere producten nieuwe levens kunnen leiden. 

Het cradle to cradle concept (C2C) van afvalneutraal produceren wordt uitgewerkt in de interactieve tentoonstelling 4ever. In vier lesuren maakt 4ever leerlingen bewust van de mogelijkheden van duurzaam produceren. Ze maken kennis met ondernemers die hun ontwerpen futureproof maken en zijn actief betrokken bij het verbeteren van gebruiksvoorwerpen die dicht bij huis zijn.

Inhoud
De kinderen maken kennis met twee fictieve jonge ontwerpers die, om ‘bij te blijven’ nu wel eens willen weten hoe het nu precies zit met afval, energie en C2C. Ze geven zelf vorm aan de personages, worden betrokken bij hun onderzoek en staan stil bij onderwerpen als energie, milieu, afwenteling en cradle to cradle. Ze zien hoe drie (échte) Groningse ondernemers klimaatneutraal gaan werken. Tenslotte doen ze zelf voorstellen om alledaagse gebruiksvoorwerpen futureproof’ te maken.

Verwerking
De panelen van 4Ever kunnen zo op tafel worden neergezet. Het is verrassend dat de tentoonstelling tijdens de lessen wordt uitgebreid en activiteiten bevat. Deze roepen nieuwe vragen op, prikkelen de nieuwsgierigheid, geven verdiepte informatie en verleiden tot eigen ontwerpwerk. Tijdens de lessen noteren de leerlingen hun bevindingen in een kopieerbaar notitieboekje.

Boeken
Voor scholen in de stad Groningen is de tentoonstelling gratis. Buiten de stad kan ze tegen een bescheiden vergoeding en vervoerskosten worden geboekt.

 

 

Duurzaam Denken laat jongeren reflecteren op eigen gedrag

‘Duurzaam Denken’ is een waardevolle aanvulling op onderwijsmateriaal. Het kost docenten weinig tijd, maar geeft maximaal resultaat.’
– Jaap Bakkelo, vestigingsdirecteur Zernikecollege Groningen

NDE heeft de interactieve tentoonstelling Duurzaam Denken ontwikkeld, die scholieren uit de bovenbouw kennis laat maken met ‘duurzaamheid’.

Een school kan de tentoonstelling boeken bij NDE.

Duurzaamheid is actueler dan ooit. Maar wat weten jongeren hier nu eigenlijk van? Niet veel, bleek bij navraag. De tentoonstelling Duurzaam Denken laat leerlingen zien hoe zij op alle gebieden van het dagelijks leven duurzaam kunnen handelen. Leerlingen uit diverse ‘subculturen’ werden bij de voorbereidingen betrokken. Daardoor sluit de tentoonstelling nauw aan bij het leef- en denkgedrag van jongeren.

Overzichtelijk
Duurzaam Denken bestaat uit elf eenvoudig opzetbare panelen en is inpasbaar binnen vakken als aardrijkskunde, science, economie, biologie en maatschappijleer. De tentoonstelling kan op school in een centrale ruimte staan en in de lesuren worden bezocht. Het thema is overzichtelijk verwerkt in verschillende onderdelen, zoals energie, voeding, vervoer, leefbare stad en fairtrade. Een bezoek aan de tentoonstelling en verwerking van de opdrachten duurt ongeveer twee uur. De voorbereiding en nabespreking duren elk een half uur.

Eigen mening
Bij elk paneel ligt een opdrachtkaart. De verwerkingsopdrachten spreken leerlingen aan op hun verschillende niveaus en manieren van leren. Ze kunnen bijvoorbeeld hun eigen mondiale voetafdruk bepalen, vervoersmiddelen op volgorde van CO2 gebruik leggen en dilemmakaartjes beantwoorden. Een eigen mening formuleren en reflectie op eigen gedrag zijn belangrijke aspecten bij de verwerking.

Boeken of kopen
Voor scholen in de stad Groningen is de tentoonstelling gratis. Buiten de stad kan ze tegen een bescheiden vergoeding en vervoerskosten worden geboekt.

Wilt u boeken of meer informatie? Bel dan met Jurian Bajema,               050-367 63 26
Reserveren kan ook op nde@groningen.nl. Vervoer in overleg.