Natuuronderwijs in de basisschool

Als leerkracht wilt u een rijke leeromgeving creëren. Met lessen die hoofd, hart en handen prikkelen. Waarin leerlingen hun zintuigen gebruiken, onderzoeken, zich verwonderen, met taal bezig zijn en samenwerken. Onderwijs waarin natuur en duurzaamheid belangrijke waarden zijn.

Ook Coördinator worden?

Klinkt u dit goed in de oren? Zet u zich dan in als coördinator van NDE. Door uw activiteiten stimuleert u de rijke leeromgeving op school en maakt u leerlingen en collega’s enthousiast voor thema’s rond natuur en duurzaamheid.

Wat krijgt u als netwerkschool?

Het aanbod van NDE is gratis voor alle basisscholen in de gemeente Groningen. U krijgt:
• natuuronderwijs met hoofd, hart en hand: uitdagende methode vervangende en -aanvullende lessen op schooltuin, in de klas of een andere locatie (natuurpaden, buitentochten, groene leerlijn)
• een aanbod van exclusief educatief materiaal voor groep 1 tot en met groep 8
• begeleiding van educatief medewerkers, die werken vanuit uw vraag
• inspirerende netwerkbijeenkomsten met waardevolle, praktische materialen voor alle scholen en schoollocaties

Netwerkbijeenkomst

NDE organiseert drie (!) keer per jaar een themabijeenkomst waar coördinatoren en hun directies ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Kort maar krachtig, want NDE weet hoe druk leerkrachten het hebben.

Enthousiasme

Leerkrachten geven aan dat de bijeenkomsten hen inspireren. Er borrelen spontaan ideeën op en het enthousiasme voor natuuractiviteiten neemt toe. Na afloop krijgt elke school een pakket rond het thema mee of een link naar het lesmateriaal: nuttig materiaal dat in de klas te gebruiken is.

NDE maakt van elke bijeenkomst een verslag, zodat u alle informatie kunt nalezen en kunt delen met collega's.

Ook ontvangt u een NDE Nieuwsbrief met tips voor natuurlessen in de komende maanden.

Elke bijeenkomst vindt plaats van 16.00 uur tot 17.15 uur op de schooltuin Westpark, Tarralaan 2 in Groningen.

Uw school ontvangt hierover altijd van tevoren bericht.

Datums netwerkbijeenkomsten in 2022

Maandag 10 oktober is de eerstvolgende netwerkbijeenkomst met als thema De betekenis van geur in de natuur.

In week 37 krijgt u daarvoor de uitnodiging.

Lesmaterialen natuuronderwijs

Iedere schoollocatie krijgt een pakket met materiaal rond het thema of een link naar het lesmateriaal afhankelijk van de grootte van het pakket.

Kon u niet aanwezig zijn?

Geen probleem, u kunt altijd achteraf een pakket afhalen.

Wilt u zich aanmelden als netwerkschool? Neem dan contact met ons op!

NDE Stadspark

Concourslaan 3

9727 KC Groningen

050-3676321

nde@groningen.nl

www.ndegroningen.nl