NDE: Natuur en Duurzaamheid Educatie

707

NDE is de afdeling Natuur en Duurzaamheid Educatie van de gemeente Groningen

  • De leerling van nu is de verantwoordelijke burger van de toekomst.
  • Vanuit deze gedachte investeert de gemeente Groningen in inspirerend natuuronderwijs.
  • Kennis van de natuur, ervaring met de natuur en respect voor de natuur zijn hierbij belangrijke doelstellingen.
  • Via de afdeling Natuur en Duurzaamheid Educatie ondersteunt de gemeente Groningen het basisonderwijs met natuurlessen op vier schooltuinen. Er is een uitleen van lessets, aanbod van excursies, materialen en inspiratiebijeenkomsten; Netwerkdagen voor leerkrachten basisonderwijs.