707

NDE is de afdeling Natuur en Duurzaamheid Educatie van de gemeente Groningen

  • De leerling van nu is de verantwoordelijke burger van de toekomst.
  • Vanuit deze gedachte investeert de gemeente Groningen in inspirerend natuuronderwijs.
  • Kennis van de natuur, ervaring met de natuur en respect voor de natuur zijn hierbij belangrijke doelstellingen.
  • Via de afdeling Natuur en Duurzaamheid Educatie ondersteunt de gemeente Groningen het basisonderwijs met natuurlessen op vier kinderwerktuinen,
  • Er is een uitleen van lessets, aanbod van excursies en materialen en inspiratiebijeenkomsten; Netwerkdagen voor leerkrachten basisonderwijs.
  • In het NEC (NDE  Natuur Educatie Centrum ) kunt u met de groep lessen volgen.