Lespakket Slootjesonderzoek

Ontdek met de klas de sloot!

Beleef de Slootjesdagen met de hele klas en ga aan de slag met één van de vijf Slootjesdagen lesbrieven. Het lespakket Slootjesonderzoek is speciaal ontwikkeld voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs.

Het IVN Slootjesonderzoek lespakket is afgestemd op het leven in en rond de sloot zoals je dit in juni kunt verwachten. Zelf ervaren en onderzoeken staan in dit pakket centraal. De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten het klaslokaal worden uitgevoerd, ze zijn aanvullend op elkaar en kunnen ook als losse activiteit worden gedaan. Op deze manier kun je zelf een programma samenstellen dat past bij de leerlingen en de beschikbare tijd.

Het lespakket bevat de volgende lessen:

les1-slootjesdagen

Les 1: Leven in en bij de sloot

In deze les ga je met de leerlingen naar buiten en maken ze kennis met het leven op, rond en in de sloot.
Download het lespakket

 

les2-slootjesdagen

Les 2: De voedselketen

De leerlingen leren in deze les wie, wie eet en hoe ze dit in een voedselketen kunnen noteren.
Download het lespakket

 

les-3-slootjesdagen

Les 3: Labonderzoek slootwater

In deze les worden de leerlingen echte slootonderzoekers. Ze testen in de klas het water uit een sloot in de buurt.
Download het lespakket

 

les-4-slootjesdagen

Les 4: Slootonderzoek

Met deze les onderzoeken de leerlingen de biodiversiteit en de helderheid van het water van een sloot bij jou in de buurt.
Download het lespakket

 

les-5-slootjesdagen

Les 5: Schone sloot

In deze les leren de leerlingen meer over zwerfafval en speuren ze zelf naar afval aan de waterkant. Leerzaam en milieubewust!
Download het lespakket

 

extra-slootjesdagen

Extra lesmaterialen

 

Kerndoelen

Het lespakket sluit aan bij de volgende kerndoelen van het basisonderwijs:

  • 33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
  • 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • 40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veelvoorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun omgeving.
  • 42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  • 48. De leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.