Les- en uitleenmateriaal

Zelf in de klas aan de slag met natuuronderwijs? NDE heeft lessets, tentoonstellingen en veldwerkmaterialen te leen. Maar u kunt ook lesmateriaal en lesbrieven downloaden. Voor leerkrachten, stagiairs en iedereen die kinderen wil laten doen, leren en beleven! Uitleen Lessets 01reserveren bij h.schuur@groningen.nl of 050-367 63 22)

Groene leerlijn 04-A5 CMYK -3
Overzichtelijke flyer lessets

Overzichtelijke flyer excursies

Lesmateriaal bij netwerkbijeenkomsten
les enj uitleenmateriaal
Uitleen

Lesmateriaalles en uitleenmateriaal


Voorwaarden
Scholen uit de gemeente Groningen lenen de artikelen gratis. De uitleentermijn is vier weken. Wanneer u het materiaal komt afhalen vragen we een bankrekeningnummmer en de naam van de bankrekeninghouder. In het geval van schade of verlies worden de kosten eenmalig – en uiteraard met uw medeweten – in rekening gebracht.
Voor meer informatie: Heidi Schuur (050) 367 63 22 of mail naar h.schuur@groningen.nl / nde@groningen.nl