Op de schooltuin krijgen kinderen les volgens de Groene Leerlijn
Deze doorlopende leerlijn sluit aan op de kerndoelen ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Wij bieden ervaringsgericht en prikkelend natuuronderwijs. Op de schooltuin doen leerlingen waardevolle natuurervaringen op en leren zij hoe zij bij kunnen dragen aan een duurzame wereld.

Hieronder vind je een overzicht van de lessen die wij geven.

Groep 1 en 2
Beleef de herfst (september/oktober)
Beleef de lente (april/mei)
Beleef de zomer (juni/juli)

Groep 3
Kennismaken met zoogdieren (augustus t/m oktober)
Tuinier met plant en dier (april/mei)
Tuinier met plant en dier (mei/juni)
Tuinier met plant en dier (juni/juli)

Groep 4
Tuinier met plant en dier (september)
Vogels (augustus t/m oktober)
Dieren in de winter (januari)
Amfibieën (april/mei)

Groep 5
Paddenstoelen (oktober/november)
Kijken naar planten (mei)
Insecten (juni)
Landbouwgewassen (juli t/m september)

Groep 6
Grond en bodem (februari)
Zaden en kiemen (maart)
Wekelijks tuinieren (april t/m juni)

Groep 7
Wekelijks tuinieren (augustus t/m oktober)
Bloembouw en bestuiving (september)
Sociale en solitaire bijen (september t/m oktober)
Kringlopen, natuurlijk afval en het bodemleven (oktober/november)
Leven in zoet water (juni/juli)

Groep 8
Duurzame voeding (november/december)


Facultatief

Beleef de winter (groep 1/2 @ alle schooltuinen)
Slakken (groep 3 @ alle schooltuinen)
Vlinders (groep 3 @ alle schooltuinen)
Bezoek aan de bijenstal en imker (groep 6/7 of maatwerk voor andere groepen @ Westpark)
Keukenkruiden (groep 7 @ schooltuin Beijum)
Duurzame Lunch (groep 8 @ schooltuin Beijum)
Braakballen pluizen (groep 8 @ schooltuin Helpman)