Aanbod Leerlijn natuuronderwijs Groningen

NDE ontwikkelt een doorlopende leerlijn, die uw leerlingen natuuronderwijs geeft volgens de kerndoelen ‘Oriëntatie op Jezelf en de Wereld.’ De Groene Leerlijn biedt elke groep drie tot vijf methodevervangende lessen per jaar. Deze vinden zo veel mogelijk buiten plaats op de kinderwerktuin. U kunt de gehele leerlijn volgen, maar ook individuele lessen afnemen.

De Groene Leerlijn:
• biedt inspirerende natuurervaringen, in samenhang en logische volgorde
• behandelt zo veel mogelijk aspecten die de basis leggen de omringende natuur te begrijpenleerlijn NDE natuuronderwijs
• laat kinderen zélf ervaren en doen
• is seizoensgericht
• sluit aan op methodes voor het basisonderwijs en kan dus getoetst worden

Aanmelden
Als u zich heeft  aangemeld, zal een medewerker van de kinderwerktuin contact met u opnemen over het maken van roosterafspraken. Uw school kan dan een lesroosterwijziging indienen bij de contactpersoon inspectie basisonderwijs.

Voorbereiding leerkracht bij bezoek aan de tuinen
De meeste lessen van de Groene Leerlijn vinden plaats op de kinderwerktuin. Voor een bezoek geldt:
• per vijf leerlingen is één begeleidende ouder nodig (onderbouw) of één ouder per 10 leerlingen (bovenbouw)
• laat de kinderen van te voren op school naar het toilet gaan
• het is verstandig om kinderen laarzen en oude kleren aan te trekken
• alle lessen duren een uur, tenzij anders vermeld