watdoetNDE

Jong geleerd is oud gedaan: NDE legt de basis voor de toekomst.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen steeds meer vervreemden van de natuur. In een wereld die voor haar toekomst afhankelijk is van de natuur, is contact met die natuur juist onontbeerlijk. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak.

In ‘kerndoel 39’ van het basisonderwijs lezen we: “leerlingen leren respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en met zorg en waardering voor de leefomgeving”. Deze zorg en waardering komen niet vanzelf, het moet gevoed worden. Hoe? Door kinderen prikkelende natuurervaringen op te laten doen, die ze niet snel zullen vergeten. Door ze de gelegenheid te bieden hun wereld met hoofd, hart en handen te leren kennen en onderzoeken.

NDE geeft leerlingen de kans deze natuurervaringen op te doen. Ervaringen waarmee ze ecologische basiskennis opdoen en kennis nemen van duurzame ontwikkelingen. Ervaringen, waarin kinderen inzicht krijgen in relaties in de natuur en de kringloop waar zij zelf onderdeel van zijn.

In deze natuurervaringen staat beleving centraal. Kinderen kunnen daardoor met plezier leren, met inzet van al hun talenten! NDE stimuleert dit door:

  • Het aanbieden van lessen op de 4 schooltuinen in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 in het basisonderwijs.
  • Het ter beschikking stellen van prikkelende lessets en onderzoeksmateriaal.
  • Het aanbieden van interessante excursies waarbij de kinderen zelf actief moeten zijn.
  • Het onderhouden van een Scholen Netwerk 4 keer per schooljaar; in 2022: 17 januari en 23 mei
  • Al vanaf de 50-er jaren; lees hier een korte historie!